© 2019 4All Jobcoaching BV

Algemene Voorwaarden | PrivacyReglement | Klachtenreglement | Disclaimer

De Sociale Zekerheid in Nederland staat structureel in de steigers. De WIA (nieuwe WAO), het Eigen Risico dragen voor de WGA, de verlenging loondoorbetaling, de nieuwe Arbowet en de sinds kort nieuwe ziektewet zijn allemaal voorbeelden van belangrijke wijzigingen, sinds de Wet Verbetering Poortwachter op 1 april 2002 in werking is getreden.


De financiële consequenties zijn groot en verzekeraars spelen hier op in met nieuwe producten en diensten.

Casemanagement

Om als werkgever door de bomen het bos te zien is een Casemanager een must voor uw bedrijf.Hij of zij is de aangewezen persoon om alle processen rondom ziekteverzuim namens de werkgever te regisseren. Casemanagement is een vak apart.De casemanagers van onze zusterorganisatie Kennis in Werk en Bedrijf hebben deze specialistische kennis, communicatieve souplesse, regie- en onderhandelingsvaardigheden waardoor zij u en uw medewerkers uitstekend kunt adviseren en ontzorgen bij verzuim.


De Casemanagers zijn pure procesmanager- en verzuimspecialisten, die u graag ondersteunen, adviseren en ontzorgen omtrent verzuim. Zij beschikken over alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen, kunnen adviseren bij verzekeringspolissen en lopende contracten, en zorgen ervoor dat iedereen doet wat hij moet doen.De direct leidinggevende is uiteraard de verzuimbegeleider en de medische objectivering blijft bij de Bedrijfsarts, zodat u zich als bedrijf bezig kunt houden met ondernemen.