© 2019 4All Jobcoaching BV

Algemene Voorwaarden | PrivacyReglement | Klachtenreglement | Disclaimer

Re-integratie 2e spoor

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verlangt dat werkgever en werknemer zich samen inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.


Samen met onze zusterorganisatie Kennis in Werk en Bedrijf kunnen wij helpen bij het zoeken en vinden van passend werk buiten de eigen organisatie.

Als uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, doet u er als werkgever veel aan om hem of haar weer volledig aan de slag te krijgen. In de oude functie of in een andere functie binnen uw organisatie die beter geschikt is (1e spoor). In sommige gevallen zijn de oude werkzaamheden niet meer goed uit te voeren en is er binnen de organisatie geen alternatieve functie die beter bij de medewerker past. Dan begint het tweede spoor van de re-integratie, gericht op ander passend werk buiten de organisatie.


Wij gaan er vanuit dat het voor de medewerker en de werkgever van even groot belang is dat het traject slaagt en de medewerker een andere passende baan vindt. Daarom beginnen we ieder traject met een driegesprek tussen werkgever, medewerker en werkadviseur, zodat vooraf wensen, verwachtingen en mogelijkheden duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin alle bevindingen, mogelijkheden en verwachte resultaten worden vastgelegd.


Wij hebben een compleet re-integratieprogramma ontwikkelt voor outplacement en re-integratie 2e spoor, met diverse modules en instrumenten waarmee we mensen succesvol weer aan het werk helpen. Het programma is beschikbaar voor medewerkers vanuit alle branches en met alle opleidingsniveaus.Voorkom loondoorbetaling

Wij bieden u voorafgaand aan een 2e spoortraject de "Poortwachters check" aan. Dit is een onderzoek dat gericht is op het gehele Poortwachter traject vanaf de eerste ziekmelding tot het moment dat wij betrokken worden in het proces. Onze verzuimspecialist toetst of de beoordeling criteria die UWV hanteert zijn behaald.


Laat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Neem voor meer informatie contact met ons op.