© 2019 4All Jobcoaching BV

Algemene Voorwaarden | PrivacyReglement | Klachtenreglement | Disclaimer

Sociale activering

Sociale activering is bedoeld voor mensen waarbij een indirecte relatie met de arbeidsmarkt kan worden gelegd. Voor hen zal maatschappelijke participatie het eerste doel zijn, alvorens de arbeidsmarkt in zicht komt. Het gaat hier om mensen die:Het multidisciplinaire aanbod werkt binnen sociale activering succesvol. De combinatie van hulpverlening en dienstverlening, individuele begeleiding, activerende groepsactiviteiten en werkervaring werkt motiverend en stimulerend. De kandidaat wordt door deze stimulansen geprikkeld. Dit moet er toe leiden dat de kandidaat weer mee kan draaien in de maatschappij.


De kandidaten letterlijk in beweging krijgen is een uitdaging die 4All Jobcoaching BV graag aangaat. Uit onderzoek is gebleken dat regelmatige fysieke beweging een succesvolle bijdrage levert aan het re-integratieproces. Naast een conditionele opbouw is er ook sprake van een sociale activering. Wij besteden in ons programma en begeleidingsmethodiek aandacht aan het stimuleren van sportieve activiteiten.


De begeleiding heeft tot doel om het sociaal isolement van de kandidaat te doorbreken en hun zelfvertrouwen te vergroten. Tevens worden de kandidaten gestimuleerd tot het nemen van actie en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. De kandidaten moeten zelf een beeld krijgen van hun mogelijkheden en onmogelijkheden.


Tijdens de begeleiding staan de volgende onderwerpen centraal: