© 2019 4All Jobcoaching BV

Algemene Voorwaarden | PrivacyReglement | Klachtenreglement | Disclaimer

Jobcoaching

Jobcoaching of loopbaancoaching

De begeleiding in een traject is vooral geconcentreerd

op de weg naar een (nieuwe) baan. Daarom staat de

persoon met al zijn kwaliteiten, kennis, vaardigheden

en wensen centraal.


Samen met een coach onderzoek je de arbeidsmarkt op

kansen en mogelijkheden. De keuze voor het soort coach

(job- of loopbaancoach) is afhankelijk van de situatie.
Loopbaancoaching is voor iedereen die niet (meer) tevreden is met het werk wat hij of zij doet, iets anders wil of twijfelt over zijn capaciteiten. De Loopbaancoach biedt hulp als de carrière vastloopt of als je gedwongen op zoek bent naar ander werk.Jobcoaching biedt professioneel ondersteuning bij het kiezen voor een loopbaan of bij het op een ander spoor zetten er van. Bij jobcoaching is het belangrijk dat je weet wat je wilt en hoe de meest ideale baan er uitziet. De jobcoach onderzoekt samen met jou wat je mogelijkheden zijn op de korte termijn maar ook waar je over 5 jaar wilt staan, zodat je in grote lijnen kunt bepalen welke stappen nodig zijn om daar op aan te sturen.


Mensen met een Wajong uitkering, jonge mensen met een handicap of ziekte die moeite hebben een reguliere baan te vinden, krijgen een jobcoach toegewezen. Deze jobcoach geeft ondersteuning bij het zoekproces. Daarna blijft de jobcoach nog 3 jaar beschikbaar om zo nodig te begeleiden op de werkplek met het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden of als zich problemen voor doen. Werkgevers ontbreekt het vaak aan tijd en de benodigde expertise daarvoor.Coaching on the job is de daadwerkelijke begeleiding en monitoren op de werkplek.